top of page

Training

Trainingen:

 

 • Elke ploeg traint minstens 1 maal per week. Vanaf preminiemen (U10) wordt er minstens 2 maal per week getraind of soms meer.

 •  

 • De trainingsuren en trainingsdagen worden voor elk seizoen per brief medegedeeld.

 •  

 • Voor de doelmannen is een aparte training voorzien welke per brief voor elk seizoen wordt medegedeeld.

 •  

 • Bij het betreden van het sportcomplex ga je onmiddellijk naar de kleedkamers, waar je blijft tot het begin van de training. Samen met de trainer wordt er in groep naar het speelveld gegaan. Idem in groep terug naar de kleedkamers.

 •  

 • De training begint STIPT. Dit betekent dat je minstens VIJF minuten voor de aanvang van de training klaar bent in aangepaste outfit.

 •  

 • Afwezigheden worden vooraf telefonisch gemeld aan de trainer.

 •  

 • Onaangekondigde afwezigheden kunnen leiden tot het niet meespelen van de competitiewedstrijd.

Wedstrijden:

 

 • Bij uit- en thuiswedstrijden bepaalt de trainer of ploegafgevaardigde het uur van samenkomst.

 

Duur van de wedstrijden: hervorming Jeugdvoetbal 2014-2015.

-

 • U6 speelt 2 tegen 2 wedstrijden.

Er wordt geen competitie opgemaakt, maar clubs zorgen zelf voor de tegenstanders in de vorm van voetbalhappenings. Bijvoorbeeld wij vragen een ploeg, maken veel veldjes van 18m op 12m en laten ze 2 tegen 2 spelen.

  

-

 • U7, U8 en U9 spelen 5 tegen 5 wedstrijden.

Maximaal aantal speler op het wedstrijdblad: 8 spelers.
Wedstrijdduur: 4 x 15 minuten (4 quarters).

  

-

 • U10, U11, U12 en U13 spelen 8 tegen 8 wedstrijden.

Maximaal aantal spelers op wedstrijdblad: 12 spelers.
Wedstrijdduur: 4 x 15 minuten (4 quarters)
Afmetingen terrein U10 en U11 zijn kleiner dan U12 en U13.
Hoekschop gebeurt vanaf de samenvloeiing van doellijn en zijlijn (in de hoek van het terrein).

 - 

 • U14, U15, U16 en U17 spelen 11 tegen 11 wedstrijden.

Maximaal aantal spelers op wedstrijdblad: 16 spelers.
Wedstrijdduur: 4 x 20 minuten (4 auarters).

INDIEN EEN SPELER WORDT AANGESPROKEN DOOR EEN ANDERE PLOEG,
dient hij/zij dit zo snel als mogelijk te melden aan de jeugdcoördinators of jeugdvoorzitter. Een open communicatie is immers nog steeds de beste manier om misverstanden te voorkomen.

TESTEN BIJ EEN ANDERE PLOEG wordt slechts toegestaan NA OVERLEG MET HET JEUGDBESTUUR. Hierbij wensen we uitdrukkelijk dat vragen omtrent testen zo snel als mogelijk gemeld wordt aan de jeugdcoördinator of jeugdvoorzitter, die dit dan tijdig kan bespreken op de bestuursvergadering.


Indien wordt vastgesteld dat een speler gaat trainen bij een andere ploeg zonder toestemming, wordt hij/zij onmiddellijk geschorst en wordt dit besproken op het eerstkomende jeugdbestuur.

In elk geval kunnen we niet toestaan dat testmomenten elders tijdens SVD-trainingen en/of matchen plaatsvinden.

We zijn genoodzaakt in ieders belang en in de eerste plaats voor de speler zelf hier strikter in op te treden.

bottom of page