WAT TE DOEN BIJ EEN SPORTONGEVAL?

De meeste spelers weten niet wat ze moeten doen wanneer ze een kwetsuur oplopen tijdens de trainingen en of wedstrijd. Het gevolg is dat ze vaak te laat komen met formulieren en of onkostennota’s. Om dergelijke problemen te vermijden, geven we u een kort overzicht wat te doen bij een sportongeval.

 

 Het formulier “AANGIFTE VAN ONGEVAL” kan men bekomen via:

 

  •        onze jeugdcoördinatoren Martin Volcke of  Deweerdt Filip.

 

  •         de trainer en/of ploeg afgevaardigde van uw ploeg.

 

  •        Of  downloaden door op het PDF pictogram te klikken , druk deze af in retro versie en in kleur en laat de dokter deze invullen kant  "Medisch getuigschrift"

Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor terugbetaling van de kosten?

STAP 1.

1) De speler consulteert zo vlug mogelijk na het voetbalongeval een dokter en neemt het formulier “Aangifte voor ongeval” mee. De dokter vult de zijde “Medisch getuigschrift” in.

2) Vervolgens gaat u met dit formulier naar Martin Volcke (0496/03.71.29), die de zijde “Aangifte van ongeval” verder voor U invult. Bezorg ook een "kleefbriefje van het ziekenfonds" + "uw bankrekeningnummer" aan Martin Volcke.

Welke chronologische stappen moet U nemen:

  • Wat uitleg wat er op de andere zijde van het KBVB formulier (met hoofding Aangifte van ongeval") moet ingevuld worden. Hieronder alle vragen ter verduidelijking:

 

  • DIT GEDEELTE WORDT INGEVULD DOOR S.V.D. KORTEMARK.

- Naam en stamnummer club (in BLOKLETTERS): SVD KORTEMARK - 5935
- Naam en voornaam van de gekwetste (in BLOKLETTERS)
- Aansluitingsnummer KBVB (indien niet gekend zie Martin Volcke)
- Zijn/haar geboortedatum
- Zijn/haar juiste adres
- Ziekenfonds informatie: kleef een ZIEKENFONDSBRIEFJE in het vakje
- Is hij student, arbeider, bediende, zelfstandige?
- Wat is zijn/haar beroep?
- Naam en adres van zijn/haar werkgever
- Is hij in de hoedanigheid van speler onderworpen aan de Sociale Zekerheid?
- DATUM EN UUR VAN HET ONGEVAL (!) dd/mm/jjjj - 00:00 UUR
- Zijn / haar functie: SPELER / OEFENMEESTER / VRIJWILLIGER
- A. Tijdens welke wedstrijd?
      Welke afdeling en reeks?
- B. Tijdens welke vriendschappelijke wedstrijd?
- C. Tijdens welke training?
- Op welk speelveld?
- Omstandigheden van het ongeval?

3) De gerechtigde correspondent stuurt het ingevulde document op naar Brussel en dat moet gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na het voetbalongeval.


Laattijdig afgegeven formulieren worden NIET meer behandeld zodat er geen aanspraak op een tussenkomst van het FSF (Federaal Solidariteitsfonds) verwacht mag worden.

4) De speler moet, vanaf het moment van het voetbalongeval, alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten m.b.t. het voetbalongeval verzamelen.

Opmerking:

- Op de zijde “Medisch getuigschrift” moeten de nodige beurten kinesitherapie vermeld staan, dus controleer dit bij uw dokter.
- Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur (een kasticket is niet voldoende).

STAP 2

5) Eenmaal dit formulier is opgestuurd en er in Brussel een dossier is opgestart, zal u een formulier ontvangen “Geneeskundig getuigschrift van herstel”.
Dit document houdt u bij en laat u pas invullen door de dokter op het moment van genezing.

6) Indien de dokter beslist dat er bijkomende sessies nodig zijn voor de kinesitherapeut, ga dan met het afschrift van de dokter bij de gerechtigd correspondent, die dan op zijn beurt een aanvraag zal indienen in Brussel.

Opmerking:

- De bijkomende sessies kunnen pas aanvangen na goedkeuring vanuit Brussel.
- Indien er geen aanvraag werd ingediend voor bijkomende sessies, dan zal er uiteraard geen terugbetaling zijn van deze kosten.

STAP 3

7) Van zodra de dokter beslist dat de speler opnieuw mag gaan voetballen (definitieve genezing), laat u het formulier “Geneeskundig getuigschrift van herstel” door hem invullen.

8) Aan dit formulier voegt u het volledig detail van tegemoetkoming van het ziekenfonds, evenals alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten m.b.t. het voetbalongeval toe en u bezorgt dit alles aan Martin Volcke (0496/03.71.29), die dit opstuurt naar Brussel.

9) Eenmaal het dossier is afgesloten in Brussel, ontvangt SVD Kortemark het bedrag van aanvaarde tussenkomst. Hou er rekening mee dat dit maximaal 2 maanden kan duren.

10) De speler ontvangt dit bedrag van SVD Kortemark door storting op uw bankrekening.

Opmerking:

- Zolang het formulier “Geneeskundig getuigschrift van herstel” niet is ingevuld en opgestuurd, mag de speler in kwestie niet voetballen.
- Let erop dat de dokter de datum van definitieve genezing en de datum van hervatting duidelijk vermeldt op het formulier.
- Vergeet niet, bij het indienen van uw documenten bij Martin Volcke, uw rekeningnummer te vermelden.
- Brussel houdt automatisch bij elk voetbalongeval een vast bedrag van 9,30€ af voor de dossierkosten.
- Bij hospitalisatie worden enkel de substantiële kosten terugbetaald.

In alle andere gevallen behoudt de club zich het recht om deze kosten niet te vergoeden en zal je hiervoor persoonlijk moeten opdraaien!

Screenshot_228
Braem
LOGO-AUTOMOBLIA-1102014-BLANCO-kopie
logo-mobile
vks
Screenshot_229
Screenshot_116
Screenshot_50
logo (1)
Screenshot_57
desimpel_energy_group_logo
Screenshot_38
Screenshot_14
PastedGraphic-3
Screenshot_12
4296
logo-shellys-header
Screenshot_18
Screenshot_216
Screenshot_17
logo-weyne
image001
Screenshot_13
antonio
vks
Screenshot_15
Screenshot_64
Screenshot_56
Screenshot_16
godderis
autobedrijf-cornette1417853098
foto_carl_dak
Screenshot_68
Screenshot_217
Screenshot_62
missinne
erima_logo
Belfius_descriptorNL_RGB
bar-la-gare-verduyn_174a56e97ff1d0f65d654d6fd1f1e0cc
Reclame_boarding2
2016-07-03-21-01-29.sponsors_bedankt
Screenshot_20

S.V.D. Kortemark
SVD Kortemark vzw - Ichtegemstraat 2D - 8610 Kortemark
Telefoon: 051/57.07.05
Telefoon bureel Gerechtigd Correspondent: 0496/03.71.29
Email: svd.kortemark@telenet.be 

BTW BE 881.505.415

© All Right Reserved 2021 Design by  SVD Kortemark

Webmaster: Debaere Peter

webmaster.svdk@telenet.be

Bezoekers