top of page

Nuttige tips

Enkels tips voor de ouders.

 

  • Wanneer er zich problemen mochten voordoen, aarzel dan niet om naar ons te komen. Wij zijn steeds tot uw dienst en zullen trachten in de mate van het mogelijke te helpen. Op een serieuze en verstandige manier met elkaar praten kan vele misverstanden voorkomen en uit de weg helpen.

 

  • Briefjes die worden meegegeven met de spelers dienen terug bezorgd te worden. Gelieve dit voor de gestelde datum te doen.

       Samen met jullie kunnen we er iets tofs van maken. We heten U van harte welkom op de trainingen en op de wedstrijden.

Mentaliteit en gedrag.

 

  • Een positieve uitstraling van een ploeg is niet enkel terug te vinden op het gebied van resultaten, maar evenzeer op vlak van gedrag van de spelers, trainers, afgevaardigden, bestuur en supporters.

 

  • Dit jaar en ook de volgende seizoenen wordt er strikter toegekeken en eventueel maatregelen getroffen tegen wangedrag. De trainers, afgevaardigden en het bestuur dienen een voorbeeld te zijn en gevolgd te worden door de spelers, ouders en supporters.

 

  • Wees dus positief ten opzichte van alle spelers, supporters en ga in vriendschap om met de tegenstrevers en scheidrechters.

  • Indien blijkt dat een praatje slaan niet volstaat om de gemoederen te bedaren of uitlatingen die niet thuishoren op een voetbalterrein in te tomen, zal de betrokken speler, ouder of supporter bij het jeugdbestuur worden geroepen en zullen de nodige stappen worden ondernomen om dit probleem weg te werken.

Uitrusting spelers.

Instructie uitrusting van de spelers, naar analogie met de instructies van UEFA.

  • De scheidsrechterscommissie heeft geconstateerd dat spelers van verschillende ploegen witte of heldere banden (tape, bandages of zelfs een tweede paar kousen) aanbrengen over hun wedstrijdkousen.

 

  • In sommige gevallen zijn deze bandjes werkelijk te breed en veranderen de kleur van de kousen, wat tot verwarring kan leiden.

 

  • Om deze reden heeft de Centrale Scheidsrechterscommissie naar analogie met de UEFA-instructies, beslist dat deze bandjes onder de kousen aangebracht moet worden of van dezelfde kleur moeten zijn als de wedstrijdkousen.

 

  • Als tussenoplossing zal de scheidsrechter, om de spelers de mogelijkheid te geven hun beenbeschermers vast te maken, één enkele band van maximum 2 cm breedte toelaten.

bottom of page