top of page

CHARTER VOOR DE TRAINERS

 • Zorg dat je steeds als eerste en laatste aanwezig bent op trainingen en wedstrijden.

 

 • Als trainer heb je een voorbeeldfunctie naar de spelers, ouders en supporters. Spreek en gedraag je correct ten aanzien van hen, ten aanzien van de wedstrijdleiding en ten aanzien van de tegenstander.

 

 • Respect dwing je af door zelf respectvol om te gaan met je spelers, met hun ouders, met de tegenspelers en trainer van de tegenstrever.

 

 • Geef aandacht aan AL je spelers, niet enkel aan de sterke schakels,integendeel, de minder getalenteerde spelertjes verdienen extra aandacht. 50% speelgelegenheid is voor iedereen een must!

 

 • Hou je zelf aan afspraken met je spelers.

 

 • Wees bereid gesprek aan te gaan met de ouders, je spelers en het bestuur. Overleg en luisteren naar anderen kan verrijkend zijn.

 

 • Geef het voorbeeld aan ouders en spelers en wees betrokken bij de activiteiten van SVD Kortemark.

 

 • Materiaal en accommodatie van SVD Kortemark dient zorgzaam gebruikt te worden. Wijs je spelers tevens op respect en een voorname houding hierbij.

 

 • Je probeert steeds aanwezig te zijn op de trainersvergaderingen. Je werkt volgens het opleidingsplan, opgemaakt door het bestuur.

 

 • Je gaat akkoord met de missie en visie van de club en poogt de uitvoering ervan te volbrengen.

 

 • Je vermijdt kritiek aan collega-trainers en bestuursleden in publieke aangelegenheden.

 

 • Conflicten met spelers, ouders, medetrainers, meld je aan de Jeugdvoorzitter en/of jeugdcoördinator. Je probeert dit samen uit te klaren.

 

bottom of page